ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Η ομάδα της Πανταζής & Συνεργάτες, αποτελούμενη από ειδικούς στα θέματα εκτελωνισμού εμπορευμάτων, διαχειρίζεται, συντονίζει και παρακολουθεί όλες τις συναλλαγές στα κατά τόπους τελωνεία της Ελλάδας, παρέχοντας έναν συνδυασμό άμεσης και προσωποποιημένης αντιπροσώπευσης, με ταυτόχρονη χρήση των τελευταίων ηλεκτρονικών μέσων και σύγχρονων εργαλείων.

Ο συνεχής εκσυγχρονισμός της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας καθώς και η πρακτική εφαρμογή της στην άσκηση των τελωνειακών διαδικασιών, καλύπτονται από τις υπηρεσίες μας στους τομείς των: Εισαγωγών, Εξαγωγών, Διαμετακόμισης και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.
Μια πληθώρα συνδυαστικών τελωνειακών πράξεων και λύσεων μπορεί να σχεδιαστεί εξειδικευμένα για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε πελάτη. Για περισσότερα, παρακαλούμε επισκεφτείτε τις παρακάτω ενότητες.

Μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας