ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ & ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ

Το καθεστώς της κοινής – κοινοτικής διαμετακόμισης λειτουργεί ως ένα πολυεργαλείο για τους εμπορευόμενους, επιτρέποντας είτε την διακίνηση μη κοινοτικών αγαθών ανάμεσα σε δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή τη διακίνηση κοινοτικών αγαθών ανάμεσα σε δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μέσω μιας τρίτης χώρας ή μιας χώρας ΕΖΕΣ.

Η αναστολή καταβολής δασμών και φόρων κατά την διακίνηση των αγαθών, βάσει εγγυήσεων έως την άφιξή τους στον τελικό προορισμό και τον εκτελωνισμό τους, αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της κοινής – κοινοτικής διαμετακόμισης. Η κοινή & κοινοτική διαμετακόμιση συνδέεται άμεσα με τα περισσότερα τελωνειακά καθεστώτα.

Ενδεικτικές υπηρεσίες διαμετακόμισης – εκτελωνισμού:

  • Υποβολή δηλώσεων διαμετακόμισης Τ1,Τ2,TIR

  • Παροχή απαραιτήτων τελωνειακών εγγυήσεων

  • Πλήρης υποστήριξη με προσωποποιημένη παρουσία κατά την διενέργεια φυσικών ελέγχων.

  • Έκδοση πιστοποιητικών T2L

  • Πλήρης υποστήριξη στα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα διαμετακόμισης.

  • Ολοκλήρωση όλων των τεχνικών διαδικασιών με άλλες δημόσιες υπηρεσίες όπως το Γενικό Χημείο του Κράτους, την Κτηνιατρική ελεγκτική Υπηρεσία την Υπηρεσία ελέγχου Φυτοπαθολόγων – Γεωπόνων.

  • Πλήρης υποστήριξη και συναλλαγή με εμπλεκόμενους φορείς όπως: Εμπορευματικοί Σταθμοί, Ναυτιλιακές Εταιρείες, Εταιρείες Αποθήκευσης και Διανομής.

Μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας