ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ

Ο τομέας των προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης στηρίζεται στην πλήρη παρακολούθηση και τον ενδελεχή έλεγχο των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης όπως η αιθυλική αλκοόλη, αλκοολούχα, καπνικά και ενεργειακά προϊόντα.

Η παραγωγή, διακίνηση, εισαγωγή και εξαγωγή τέτοιων προϊόντων πραγματοποιούνται μέσα από τις τελωνειακές λειτουργίες του εγκεκριμένου αποθηκευτή και της φορολογικής αποθήκης, ενώ άλλες τελωνειακές λειτουργίες όπως του εγγεγραμμένου παραλήπτη (περιστασιακά και μη) και του εγγεγραμμένου αποστολέα, παρέχουν ευκαιρίες ανάπτυξης ανάλογες με την εμπορικής δραστηριότητα κάθε επιχείρησης.

Μέσω του συστήματος EMCS, η διακίνηση προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υλοποιείται με την αναστολή καταβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Ενδεικτικές υπηρεσίες:

  • Υποβολή ηλεκτρονικών διοικητικών συνοδευτικών εγγράφων μέσω EMCS

  • Υποβολή απλουστευμένων διοικητικών συνοδευτικών εγγράφων

  • Διαχείριση δελτίων παραγωγής , αιτήσεων μεταβολής.

  • Υποβολή δηλώσεων ειδικού φόρου κατανάλωσης

  • Υποβολή δηλώσεων εισαγωγής ειδικού φόρου κατανάλωσης

  • Υποβολή δηλώσεων εξαγωγής ειδικού φόρου κατανάλωσης

  • Πλήρης υποστήριξη με προσωποποιημένη παρουσία κατά την διενέργεια φυσικών ελέγχων.

  • Πλήρης υποστήριξη και συναλλαγή με εμπλεκόμενους φορείς όπως : Εμπορευματικοί Σταθμοί, Ναυτιλιακές Εταιρείες, Εταιρείες Αποθήκευσης και Διανομής.

Μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας