ΔΙΚΤΥΟ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η εταιρεία διαθέτει τις εγκαταστάσεις της στην Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά και στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Ταυτόχρονα διατηρεί ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών στους μεγαλύτερους εμπορευματικούς σταθμούς της Ελλάδας. Η Πανταζής & Συνεργάτες διατηρεί σχέσεις με Leaders διαφόρων κλάδων, γεγονός που λειτουργεί ως ένα καθετοποιημένο τμήμα διαχείρισης τελωνειακών υποθέσεων ως προς την υπαγωγή εμπορευμάτων στα εκάστοτε τελωνειακά καθεστώτα.

Από το 2010, η εταιρία διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες με μερικές από τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές εταιρείες στον τομέα των εκτελωνιστικών υπηρεσιών και της φορολογικής αντιπροσώπευσης.

Μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας