Ε-COMMERCE

Οι ηλεκτρονικές αγορές και πωλήσεις αγαθών μέσω διαδικτύου, ειδικότερα από χώρες του εξωτερικού εκτός Ε.Ε. πληθαίνουν διαρκώς, είτε πρόκειται για συναλλαγές εμπορικού χαρακτήρα και δραστηριότητας, είτε για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από ιδιώτες.

Οι ηλεκτρονικές αγορές και πωλήσεις αγαθών μέσω διαδικτύου, ειδικότερα από χώρες του εξωτερικού εκτός Ε.Ε. πληθαίνουν διαρκώς, είτε πρόκειται για συναλλαγές εμπορικού χαρακτήρα και δραστηριότητας, είτε για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από ιδιώτες.

Ειδικότερα στις αγορές από χώρες εκτός Ε.Ε, επιβάλλονται κοινοτικοί δασμοί και ΦΠΑ, αναλόγως της φύσης του εμπορεύματος, της καταγωγής και της συναλλακτικής αξίας που προκύπτει.

Η Πανταζής & Συνεργάτες έχει διαμορφώσει μία νέα εκτελωνιστική υπηρεσία που ανταποκρίνεται πλήρως στις online αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιείτε.

Μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας