ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ακολουθώντας τις συνεχείς εξελίξεις και αντιμετωπίζοντας τις αλλεπάλληλες προκλήσεις στα δρώμενα του διεθνούς εμπορίου και της εφοδιαστικής αλυσίδας, η Πανταζής & Συνεργάτες με οργάνωση, συνέπεια, εμπιστευτικότητα και αξιοπιστία δραστηριοποιείται από το 1976 τόσο στην παροχή εκτελωνιστικών υπηρεσιών, όσο και στην τελωνειακή αντιπροσώπευση. Με «όπλο» την άριστη γνώση της εθνικής και κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας ταυτόχρονα, η Πανταζής & Συνεργάτες αναζητά συνεχώς νέες μεθόδους, πρακτικές και εφαρμογές, με στόχο να εξασφαλίσει μια προστιθέμενη αξία στην σχέση της με τους πελάτες.

Μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας