Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ακολουθώντας τις συνεχείς εξελίξεις και αντιμετωπίζοντας τις αλλεπάλληλες προκλήσεις στα δρώμενα του διεθνούς εμπορίου και της εφοδιαστικής αλυσίδας, η Πανταζής & Συνεργάτες με οργάνωση, συνέπεια, εμπιστευτικότητα και αξιοπιστία δραστηριοποιείται από το 1976 στην παροχή εκτελωνιστικών υπηρεσιών, την τελωνειακή και φορολογική αντιπροσώπευση των πελατών της.

Η Πανταζής & Συνεργάτες παρέχει άμεσες λύσεις στις ανάγκες των πελατών της με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Διαθέτοντας άριστη γνώση της εθνικής – κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας, αναζητά συνεχώς νέες μεθόδους και εφαρμογές, με κύριο στόχο την ουσιαστική συνεισφορά στην ανάπτυξη των πελατών της.

Δεσμευόμενη προς τις τελωνειακές αρχές για την ακρίβεια, τη γνησιότητα των στοιχείων που προσκομίζει και την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε εκάστοτε καθεστώτα, διατηρεί άριστες συνεργασίες με leaders διαφόρων κλάδων, λειτουργώντας ως ένα καθετοποιημένο τμήμα διαχείρισης εισαγωγών, εξαγωγών, διαμετακόμισης, φορολογικών αποθηκών και εξουσιοδοτημένης τελωνειακής αντιπροσώπευσης, που δημιουργεί προστιθέμενη αξία στη σχέση της με τους πελάτες.

Η Πανταζής & Συνεργάτες διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε μερικές από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος όπως: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη.

Μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας