ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υποβολή διασαφήσεων εισαγωγής έναντι των τελωνειακών αρχών είναι υποχρεωτική, όταν αγαθά εισέρχονται από μία τρίτη χώρα σε Ευρωπαϊκό έδαφος ή από μία χώρα ΕΖΕΣ. Μια σειρά από διατυπώσεις και διαδικασίες ακολουθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δασμοί, Φόροι και Φ.Π.Α. επιβάλλονται στην αξία των εισαγόμενων αγαθών και καταβάλλονται στα κατά τόπους τελωνεία και παράλληλα θέτουν τα αγαθά σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της κοινότητας.

Τα διαθέσιμα τελωνειακά καθεστώτα όπως: Παθητική τελειοποίηση, Προσωρινή εισαγωγή και επανεξαγωγή, Τελωνειακή αποθήκευση και αποταμίευση, Ειδικός προορισμός και μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο, σε συνδυασμό με τις πράξεις τελωνισμού, προσφέρουν απεριόριστες ευκαιρίες στον εμπορευόμενο.

Ενδεικτικές υπηρεσίες εκτελωνισμού κατά την εισαγωγή:

  • Υποβολή διασαφήσεων εισαγωγής.

  • Πλήρης υποστήριξη με προσωποποιημένη παρουσία κατά την διενέργεια φυσικών ελέγχων.

  • Πληρωμή δασμών, φόρων, Φ.Π.Α. και λοιπών επιβαρύνσεων.

  • Πλήρης υποστήριξη στα απαραίτητα κατά την εισαγωγή συνοδευτικά έγγραφα.

  • Ολοκλήρωση όλων των τεχνικών διαδικασιών με άλλες δημόσιες υπηρεσίες όπως το Γενικό Χημείο του Κράτους,την Κτηνιατρική ελεγκτική Υπηρεσία την Υπηρεσία ελέγχου Φυτοπαθολόγων – Γεωπόνων έως τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων.

  • Πλήρης υποστήριξη στην συναλλαγή με εμπλεκόμενους φορείς όπως : Εμπορευματικοί Σταθμοί, Ναυτικλιακές Εταιρείες, Εταιρείες Αποθήκευσης και Διανομής

Μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας