ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

Σύμφωνα με την εθνικής μας νομοθεσία Ν. 2960 /2001, η αγορά οχημάτων από τρίτες χώρες, αλλά και χώρες της Ε.Ε., επιβαρύνεται με χρεώσεις όπως: τέλη ταξινόμησης, ΦΠΑ, ή ακόμη και Φόρο Πολυτελείας.

Στοιχεία και χαρακτηριστικά όπως η παλαιότητα, ο κυβισμός του οχήματος, ο εξοπλισμός του, η εργοστασιακή του αξία, τα δυανυθέντα χιλιόμετρα και η ποσότητα εκπομπής ρύπων (CO2 γρ/χλμ), διαμορφώνουν το εύρος και την κλίμακα των επιβαρύνσεων.

Η Πανταζής & Συνεργάτες αναλαμβάνει την ακριβή κοστολόγηση, τον προσδιορισμό του είδους και το σύνολο των επιβαρύνσεων, προσφέροντας ολοκληρωμένη και ασφαλή εικόνα της επικείμενης αγοράς κάθε ενδιαφερομένου.

Μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας